Title Image

Blog

Berg Holding S.A.: Farmy Fotowoltaiki S.A. podpisały przedwstępną umowę dzierżawy gruntu pod budowę pierwszej farmy fotowoltaiki

Berg Holding S.A. (poprzednio Śląskie Kamienice S.A.), spółka notowana na rynku NewConnect,otrzymała informację od spółki zależnej Farmy Fotowoltaiki S.A. o podpisaniu przez nią przedwstępnej umowy dzierżawy 3,08 ha gruntu pod budowę farm fotowoltaicznych o mocy min. 1 MWe. Jest to pierwsza tego typu umowa zawarta przez tą spółkę.

Spółka zależna od Berg Holding S.A. – Farmy Fotowoltaiki S.A. – zawarła umowę przedwstępną dzierżawy nieruchomości, składającej się z działki położonej w powiecie Grodziskim o powierzchni 3,08 ha w celu budowy na jej części farmy fotowoltaicznej wraz z oprzyrządowaniem, urządzeniami dodatkowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z umową Wydzierżawiający zobowiązał się oddać nieruchomość spółce Farmy Fotowoltaiki S.A. na okres 25 lat do używania i pobierania pożytków w części nieruchomości, niezbędnej do realizacji celu umowy. Spółka zależna zamierza wybudować farmę fotowoltaiczną w obrębie powyższej nieruchomości o mocy min. 1 MWe. Podpisanie przez Farmy Fotowoltaiki S.A. przedwstępnej umowy dzierżawy jest związane z realizacją strategii rozwoju spółki.

„Od momentu opublikowania strategii działania Farm Fotowoltaiki S.A. przystąpiliśmy do jej realizacji. W pierwszej kolejności zbudowaliśmy portfel ofert z rynku, zarówno dotyczących zakupu działek pod budowę farm fotowoltaicznych, jak i współpracy
w zakresie ich rozbudowy lub partnerstwa w kapitale. Jest to pierwsza nasza umowa, która rozpoczyna działania zmierzające do powstania farmy fotowoltaicznej. Wciąż analizujemy napływające oferty, z pewnością będzie to pierwsza z wielu inwestycji w naszym podmiocie.” – mówi Kamil Kita, Prezes Zarządu Farm Fotowoltaiki S.A.

Główne założenia strategii rozwoju Farmy Fotowoltaiki S.A. obejmują rozpoczęcie współpracy z partnerem branżowym, będącym liderem na rynku – Columbus Energy S.A. – w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych oraz powstanie pierwszej spółki celowej F1 Sp. z o.o. z własnym gruntem. Farmy Fotowoltaiki S.A. planują dokonywać zakupu lub dzierżawy działek pod budowę farm fotowoltaicznych o mocy min. 1 MWe lub gruntów na własny użytek. W 2021 r. spółka zamierza realizować projekty od 1 do 10 MWe, natomiast w 2022 r. projekty do 40 MWe. Spółka chce także inwestować w podmioty działające na rynku fotowoltaicznym poprzez zakup udziałów na poziomie od 5% do 45% w wybranych podmiotach. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą dążyły do rozwoju sieci wykonawczej i dystrybucji poprzez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi oraz do rozwoju zaplecza techniczno-handlowego i badawczego poprzez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B. Spółka będzie też budowała bazę inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych oraz inwestycją w branży fotowoltaiki. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą chciały pozyskać kapitał zewnętrzny w kwocie do 10 mln zł do końca 2022 r., który zostanie przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności.

Berg Holding S.A. zakończył 2019 r. zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 22,8 mln zł. Wartość aktywów Spółki na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł. Spółka planuje podjąć działania mające na celu spełnienie przez nią warunków niezbędnych do przeniesienia notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Berg Holding S.A. to Spółka stworzona na silnych fundamentach. W 2017 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this