Title Image

Blog

NWZA Farm Fotowoltaiki – z Berg Holding – wyraziło zgodę na wprowadzenie akcji na NewConnect

W dniu 15 lutego NWZA Farm Fotowoltaiki – z Berg Holding SA – podjęło uchwałę, w której wyraziło zgodę na wprowadzenie akcji spółki na rynek NewConnect. Debiut planowany jest do 12 miesięcy, czyli najpóźniej na początku 2022 roku. Farmy Fotowoltaiki na przełomie lutego i marca zwrócą się do inwestorów indywidualnych – w ramach kampanii crowdfundingu udziałowego promowanego przez Crowdway – po 4,05 mln na budowę nowej farmy o mocy 1 MW zlokalizowanej na Podkarpaciu. Stworzą ją wraz z Columbus Energy.

Jesteśmy w fazie dynamicznego wzrostu i rozwoju kolejnych projektów fotowoltaicznych. Spółka w najbliższym czasie skieruje propozycję nabycia akcji do inwestorów społecznościowych na kwotę 4,05 mln zł. Środki posłużą na realizację farmy w Nagoszynie na Podkarpaciu. Do 12 miesięcy planujemy debiut akcji spółki na rynku NewConnect, to z pewnością dodatkowy atut subskrypcji otwartej – mówi Kamil Kita, prezes Farm Fotowoltaiki SA i jednocześnie członek zarządu Berg Holding SA.

Projekty fotowoltaiczne cieszą się rosnącą popularnością w zagranicznych kampaniach crowdfundingu udziałowego. W najbliższych tygodniach w ramach Crowdway będziemy promować pierwszy projekt tego typu. OZE cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów i w związku z tym należy spodziewać się kolejnych emitentów z tej branży – mówi Marcel Rowiński, dyrektor operacyjny w Crowdway.

Odnawialne źródła energii stanowią najmłodszą, lecz niezwykle prężnie rozwijającą się gałąź działań Berg Holding SA. Spółka Farmy Fotowoltaiki została założona z myślą o budowie farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju. W tym celu, we współpracy z Columbus Energy, realizuje poszczególne projekty farm w ramach spółek celowych. Aktualnie planowaną inwestycją na lata 2021/22 jest nowa farma o mocy 1 MW, położona w Nagoszynie na Podkarpaciu. Instalacja docelowo będzie produkowała energię elektryczną, która zaspokoi zapotrzebowanie 200 gospodarstw domowych. Spółka posiada obecnie zawartą umowę przedwstępną na nabycie projektu farmy, wraz z dzierżawą gruntu. Uruchomienie instalacji planowane jest na początek 2022 roku.

Spółka obecnie dewelopuje farmy o łącznej mocy 72 MW. Nabywane przez inwestora – w ramach crowdfundingu udziałowego – akcje Farm Fotowoltaiki nie będą ograniczały jego zysków jedynie do tych uzyskiwanych z tytułu aktualnie realizowanych inwestycji, lecz dadzą mu także udział we wszystkich, które w przyszłości będą generowane przez spółkę.

W dniu 10 lutego Farmy Fotowoltaiki poinformowały o podpisaniu umowy dzierżawy działki na okres 29 lat w celu budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. Umowa jest częścią strategii, która zakłada powstanie co najmniej 25 projektów farm fotowoltaicznych. Powstają one w ramach spółek celowych w konsorcjum zawiązanym przez Farmy Fotowoltaiki oraz Columbus Energy pod nazwą Columbus&Farmy Sp. z o.o.

Strategiczne partnerstwo z Columbus Energy
Farmy Fotowoltaiki w lipcu 2020 roku zawarły z Columbus Energy umowę o współpracy. W ramach partnerstwa podmioty zobowiązały się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych. Spółki zobowiązały się do 50-procentowego finansowania kosztów inwestycji oraz podzieliły się kompetencjami. Columbus Energy będzie odpowiedzialny za projekt techniczny, budowę i uruchomienie farm, natomiast Farmy Fotowoltaiki skupią się na wyszukiwaniu lokalizacji do projektów i pozyskiwaniu prawa do nieruchomości w celu ich realizacji.

Rynek fotowoltaiki
Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW, zajmując 5. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod kątem przyrostu mocy fotowoltaicznej. Nowe moce w PV zainstalowane w Polsce stanowiły 5,5% nowych mocy w Unii Europejskiej1. Według Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej od 2019 roku polski sektor fotowoltaiki (PV) był w stanie zmobilizować więcej kapitału na realizację inwestycji niż cała energetyka konwencjonalna2. W roku 2022 wartość inwestycji PV przekroczy 5 mld zł3, a większość ekspertów jest zgodna, że rynek dużych farm PV w Polsce dopiero się rozwija4.

O Crowdway.pl:
Crowdway.pl to jedna z największych w Polsce internetowych platform crowdfundingu inwestycyjnego (crowdinvestingu). Na koncie ma informowanie o największych w Polsce zbiórkach realizowanych przez spółki szybkiego wzrostu i start-upy, o łącznej wartości 49,9 mln zł, w tym 25,6 mln zł w 2020 r. Dwie trzecie kampanii osiągnęło 100 proc. celu, a skuteczność pozyskiwania kapitału wynosi 89 proc. Crowdway.pl jest laureatem konkursu Złote Spinacze 2020 w kategorii „PR finansowy i relacje inwestorskie” za emisje dla spółek Janusza Palikota. Operatorem platformy jest Crowdway Sp. z o.o., która od stycznia 2020 roku razem ze spółkami QValue SA i Vortune Equity sp. z o.o. należy do holdingu Vortune Equity Group SA.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this