Title Image

Blog

Raport Berg Holding 18/2021

Zawarcie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus&Farmy Sp. z o.o. – umów nabycia pięciu projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że spółka współzależna od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o. [C&F], w której spółka Farmy Fotowoltaiki S.A. posiada 50% udziałów, zawarła szereg umów nabycia projektów fotowoltaicznych na mocy, których C&F ustaliła wraz ze Sprzedającym szczegółowe warunki oraz zasady zakupu następujących projektów:

1. projekt Niemstów zlokalizowany w woj. podkarpackim, polegający na realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce o powierzchni 1,97 ha,
2. projekt Opaka 1 oraz projekt Opaka 2, zlokalizowane w woj. podkarpackim, polegające na realizacji dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW na działce o powierzchni 4,78 ha,
3. projekt Tymce 1 oraz projekt Tymce 2, zlokalizowane w woj. podkarpackim, polegające na realizacji dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW
na działkach o powierzchni 4,84 ha.

Na mocy zawartych umów, strony ustaliły, iż Sprzedający przeniesie własność ww. projektów na rzecz C&F w chwili uprawomocnienia się kompletu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę.

Jednocześnie C&F zastrzegła możliwość odstąpienia od ww. umów w terminie jednego roku od dnia ich zawarcia z chwilą, gdy Sprzedający wbrew deklaracji nie dokona przeniesienia praw, obowiązków i dokumentów oraz gdy Sprzedający nie usunie potencjalnych wad prawnych związanych z ww. projektami.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umów ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this