Title Image

Blog

Raport Berg Holding 26/2021

Dokonanie przydziału akcji serii C przez spółkę zależną od Emitenta – Farmy Fotowoltaiki S.A. BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku, informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. [Spółka zależna] z siedzibą w Katowicach, dokonał przydziału 540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych po cenie 7,50 zł każda.

W wyniku przeprowadzonej emisji Spółka zależna pozyskała kapitał w kwocie 4,05 mln zł, który zgodnie z przyjętymi celami emisji, zostanie przeznaczony na budowę [2,6 mln zł] i zakup projektu [0,2 mln zł] farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Nagoszynie, środki obrotowe [0,5 mln zł], zakup innych gotowych projektów fotowoltaicznych [0,4 mln zł], zatrudnienie związane z dynamiką rozwoju [0,2 mln zł] oraz marketing [0,15 mln zł]. Zamiarem Spółki zależnej jest także ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect do końca I kwartału 2022 roku.

Emitent nie brał udziału w emisji akcji serii C, tzn. nie nabył żadnych akcji wskazanej serii, a na dzień sporządzenia niniejszego raportu jest w posiadaniu 8.537.873 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki zależnej. W wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii C udział Emitenta w kapitale zakładowym, po rejestracji akcji serii C w KRS spadnie z 85,05% do 80,71%, tym samym Farmy Fotowoltaiki S.A. nadal zostaną spółką zależną od Emitenta.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this