Title Image

Blog

Raport Berg Holding 27/2021

Zawarcie umowy nabycia projektu elektrownii fotowoltaicznej przez spółkę celową Nagoszyn Sp. z o.o. zależną od Columbus & Farmy Sp. z o.o. – spółki współzależnej od Farmy Fotowoltaiki S.A. BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 70/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia przez spółkę współzależną od Farmy Fotowoltaiki S.A. tj. Columbus & Farmy Sp. z o.o. [C&F] przedwstępnej umowy nabycia projektu fotowoltaicznego informuje, że Zarząd spółki zależnej od C&F tj. Nagoszyn Sp. z o.o. [Spółka Nagoszyn] z siedzibą w Katowicach, w wyniku wykonania umowy przedwstępnej zawarł umowę przyżeczoną nabycia projektu elektrownii fotowoltaicznej o mocy 1 MW na nieruchomości zlokalizowanej w Nagoszynie, gmina Żyraków, województwo podkarpackie [Projekt Nagoszyn].

Na mocy przedmiotowej umowy strony ustaliły, iż przeniesienie prawa własności Projektu Nagoszyn na Spółkę Nagoszyn nastąpi, z chwilą zapłaty ceny wynoszącej 60.000 Euro.

Projekt Nagoszyn jest realizowany ze środków pochodzących z emisji publicznej akcji serii C – spółki zależnej od Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. zgodnie z celem emisyjnym, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w drugim kwartale 2021 roku.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umowy ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this