Title Image

Blog

Raport Berg Holding 85/2020

Zawarcie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus&Farmy sp. z o.o. umowy przedwstępnej nabycia projektu fotowoltaicznego.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że spółka współzależna od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o. [C&F], w której spółka Farmy Fotowoltaiki S.A. posiada 50% udziałów, zawarła przedwstępną umowę nabycia projektu fotowoltaicznego [Umowa przedwstępna] na mocy, której C&F ustaliła wraz ze Sprzedającym szczegółowe warunki oraz zasady zakupu Projektu Miejsce Piastowe polegającego na realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy co najmniej 2 x 0,85 MWp [Projekt].

Na mocy Umowy przedwstępnej, strony tj. C&F oraz Sprzedający zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Projektu na mocy, ktorej Sprzedający sprzeda na rzecz C&F Projekt, wolny od wszelkich obciążeń, ze wszystkimi prawami, wskazanymi w treści Umowy przedwstępnej. Ponadto strony ustaliły, iż przeniesienie Projektu nastąpi z chwilą zapłaty kwoty wynoszącej 300 tys. zł netto.

Jednocześnie C&F zastrzegła sobie możliwość odstąpienia od Umowy przedwstępnej w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. z chwilą gdy koszty związane z realizacją przyłącza dla Projektu okażą się nadmiernie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

O zawarciu umowy przyrzeczonej lub o zakończeniu obowiązywania Umowy przedwstępnej, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu Umowy ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this